Powiat Wielicki

Dziękujemy Powiatowi Wielickiemu, za przyznanie nam dotacji. Powiat współfinansuje udział naszych zawodników w zawodach.

@wielicki_powiat