O nas

Klub Pływacki Solne Miasto Wieliczka został zarejestrowany w KRS w 2018 roku. Rozpoczął działalność przy dużej pomocy Pana Burmistrza Artura Kozioła oraz dzięki zaangażowaniu pasjonatów pływania. Celem było pozyskiwanie dotacji oraz wspomaganie działań sekcji pływackie Solne Miasto sp. z o.o. która szkoliła dzieci od 2009 roku. Kiedy z początkiem roku 2020, Solne Miasto sp. z o,o, zrezygnowało z prowadzenia sekcji, szkolenie dzieci kontynuowali trenerzy w ramach KP Solne Miasto Wieliczka.

Prezesem Klubu od początku jest niezwykle zaangażowany Rafał Rozumek, człowiek bezinteresownie działający dla dobra rozwoju Stowarzyszenia.
Koordynacją działań Stowarzyszenia zajmuje się trener Wojciech Kot, który był współzałożycielem i wieloletnim  koordynatorem Sekcji Pływackiej Solne Miasto Wieliczka. W swoim dorobku trenerskim ma medale i finały Mistrzostw Polski oraz rekordy małopolski w pływaniu. Jako organizator był zaangażowany w zawody rangi Mistrzostw Polski w Ratownictwie Sportowym oraz liczne zawody pływackie, między innymi Puchar Solnego Miasta, którego jest pomysłodawcą.

W pierwszych latach duży wpływ na realizację misji naszego Klubu miała Agnieszka  Mucha (Godniowska) trenerka wielu rekordzistów małopolski, fizjoterapeutka, wykładowca w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia w Krakowie, uczestniczka oraz laureatka wielu konferencji naukowych, a także autorka i współautorka publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, organizatorka prestiżowych zawodów pływackich Puchar Solnego Miasta.

Poza wymienionymi osobami szkolenie nie mogłoby się odbywać bez trenerów z licencjami PZP Natalii Zych oraz Jakuba Zych.