Puchar Solnego Miasta – komunikat specjalny!

W zawiązku z wprowadzeniem obostrzeń na terenie całego kraju czekamy na rozporządzenie określające sposób rozgrywania zawodów.
Zgodnie z aktualnym na dzisiaj (17marca 2021) stanem prawnym w zawodach będą mogli uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZP będący jednocześnie członkami kadry narodowej.
Prosimy trenerów zawodników zgłoszonych do BLOKU I (zawodnicy 9 lat i młodsi) o uzupełnienie numerów licencji zawodnikom, którzy je posiadają. Informację proszę przesłać w terminie do czwartku 18 marca 2021 do godziny 18:00 na adres zawody@swimart.pl. Nieprzesłanie tych informacji skutkować będzie skreśleniem zawodnika z listy.
Informację należy przesłać w układzie alfabetycznym wg poniższego wzoru
1. Kowalki Jan licencja nr 0000000000
2. Nowak Anna licencja nr 000000000