Program Klub 2022

Szkolenie w naszym klubie jest dofinansowane ze środków MSiT z “Programu Klub 2022”.
program klub