Zajęcia Klubowe

Wracamy z zajęciami Klubowymi na basen w Wieliczce!

Plan zajęć grup treningowych, doskonalenia pływania:

KP 1 – grupa zaawansowana – wtorek, czwartek 18:30; sobota 9:00;

KP 2 – grupa średniozaawansowana – wtorek, czwartek 16:15; sobota 9:45;

KP 3 – grupa najmłodsza – wtorek, czwartek 15:30; sobota 10:30;

Harmonogram obowiązuje do kolejnej zmiany obostrzeń.

Odnośnie godzin treningów grup rocznikowych, informacje przekazują trenerzy grup.

W zajęciach mogą brać udział tylko zawodnicy z ważnymi licencjami (posiadający ważne badania lekarskie).

Przypominam o terminowym regulowaniu opłat (do 10-tego każdego miesiąca).